Vi skaber talenter

12.04.17

Bliv frisør

Når du synes, det er fedt at arbejde med hår og mode

Så er det nu, du skal søge om en kvoteplads til optagelse i august 2017.

Vil du gerne tage uddannelsen til frisør, men kan ikke finde en virksomhed, der vil give dig en læreplads? Så kan du søge om at komme på uddannelsen alligevel – på en såkaldt kvoteplads.

Du skal tilmelde dig på optagelse.dk og derudover lave en ansøgning til en kvoteplads. Udvælgelsen sker på baggrund af en samlet vurdering af din ansøgning, en samtale og udført arbejde på en workshop.

Du vil blive vurderet på kriterierne:

 • Du har bestået dansk og matematik med minimum 02
 • Motivation (fx tidligere praktik hos en frisør og andet relevant som fx fritidsinteresser,
  eftermiddagsjob og lignende)
 • Dokumentation for søgte lærepladser
 • Deltagelse i præsentationskurser eller brobygning på frisøruddannelsen
 • Dine egne argumenter for at ville uddannes som frisør
 • Om du er mobil og fx er indstillet på at flytte til en anden by for at få en praktikplads.

Derudover kigger vi bl.a. på:

 • Modenhed
 • Selvstændighed
 • Kommunikative evner
 • Sproglige kundskaber og matematik/talforståelse
 • Og om du helbredsmæssigt er i stand til at gennemføre uddannelsen.

Ansøgning
Ansøgningsfristen er senest den 12. april 2017. 
Ansøgningen skal være skriftlig, vedlagt kopi af eksamenspapirer og et foto. Du skal maile eller sende din ansøgning til:

EUC Syd
Hilmar Finsens Gade 18
6400 Sønderborg
Att.: Studievejleder Lars Martinsson - Kvoteplads frisør

Lars Martinsson - mail: LAM@eucsyd.dk

Samtale og workshop
Workshop og samtaler afholdes fredag den 28. april 2017 kl. 8:30-14.00 på Stegholt 36, 6200 Aabenraa.

Vi udvælger deltagerne til workshop og samtale med udgangspunkt i ansøgningerne.
Ved selve samtalen og i workshoppen lægges vægt på, at du fungerer godt i salonen, kan kommunikere godt med de andre elever, har håndelag og løser opgaverne med tilfredsstillende resultater. Derudover kigger vi også på om du er velsoigneret og præsentabel, serviceminded, har sans for takt og tone og er høflig og imødekommende. Vi stiller de materialer til rådighed, som du skal bruge i workshopppen.

Udvælgelse
Tildeling af kvotepladser finder sted efter samtalerne og workshoppen, og du får skriftligt besked i din e-boks. Du skal herefter bekræfte, at du ønsker at benytte den tildelte kvoteplads.

Afslag
Vi kan kun udvælge et begrænset antal kvoteelever pr. optagelse, og får du afslag kan du klage over skolens afgørelse. Besked om optagelse og afslag udsendes senest midt i maj 2017.