Vi skaber talenter

13.11.17

4 østrigske elever synes godt om at være på udveksling og uddanne sig i Danmark

De oplever fx ikke stress og hierarki og har lært helt nye teknikker ifm. drejning, fræsning og slibning, som de slet ikke har arbejdet med i Østrig …

Vi har haft stor fornøjelse i værktøjsmagerafdelingen af at modtage Simon, Dominik, Fabian og David.

Deres generelle oplevelser er, at de har været meget glade for fire uger på EUC Syd, hvor de har lært nye teknikker, brugt nye materialer og fået indblik i den meget forskellige kultur.

De har bl.a. arbejdet med drejning, fræsning og slibning, som er nye kompetencer for de fire elever - det er ikke teknikker de har brugt i deres virksomheder hjemme i Østrig. Bl.a. fremstillede de små, danske flag og en hammer, hvor det handlede om at kombinere flere forskellige materialer som messing, aluminium og nylon. Det er meget usædvanligt i Østrig.

- Vi arbejdede også en uge hos Danfoss i praktikcentre, hvor vi fik kendskab til 3D-printning og robotter. Vi tegnede faktisk skitser på Autocad og Inventor, og sendte dem til 3D-printer. Vi programmerede robotter, og loddede elektroniske komponenter på printplader som svarede til et lyskrydsreguleringssystem!

Med hensyn til kulturen på arbejdspladsen mener de fire ikke der er så store forskelle, med undtagelse af to ting: stress og hierarki. De tænker, at stress slet ikke eksisterer i Danmark, for de er ikke stødt på det, og modsat hvad de har oplevet her bliver du i Østrig altid henvist til din chef, der henvises til hans chef, der henvises til en anden chef, osv.

Fabian: Problemet var … vejret. Vi har været i Danmark 4 uger, og vi har kun haft 4 solrige dage … Vi cyklede langs kystlinjen. Heldigvis regnede det ikke, men vi var meget trætte på vej tilbage på grund af blæsevejr! Vi har sågar oplevet en storm, mens vi var her …

De fire er blevet venner med mange her og vil holde kontakten, og er enige om, at de vil anbefale en udveksling i Danmark til deres østrigske venner. De har nydt det og vil gerne vende tilbage!

Deres lærere har rost dem for nysgerrighed, interesse og 

Udvekslinger, samspil, deling af god praksis og viden foregår løbende over hele året på EUC Syd, hvor vi både modtager og sender elever ud i verden.

Alle fire lærlinge er mellem 17 og 20 år og kommer fra Liezen og Graz i Styria, Østrig og fra IFA, der er vores trofaste, østrigske samarbejdspartner.

De har valgt at besøge os i en 4 ugers udvekslingsramme - ERASMUS + mobilitet - og har været meget glade for deres ophold på EUC Syd. 

Vielen Dank und auf Wiedersehen in Sonderburg Simon, Dominik, Fabian und David!

13.11.17

Interview with Austrian exchange students

In English

Interview Austrian exchange studentsThis year again, we have had the great pleasure to receive at our Toolmaker department Simon, Dominik, Fabian and David from IFA, our long-time Austrian partner.

All four apprentices are between 17 and 20 years old and come from Liezen and Graz in Styria, Austria. They chose to visit us in the frame of a four-week ERASMUS + mobility and are delighted with their stay at EUC Syd. We interviewed them at the end of their stay to hear them about their “Danish experience”.

What is your general feeling about your mobility?

Simon: We are very happy with the 4 weeks we have spent at EUC Syd. We have learned new techniques, used new materials and discovered another very different culture.

That is very positive. We will come back to the culture a little later, but in terms of content, what have you learnt?

Dominik: On the first week, we focused on turning, milling and grinding, which are new competences for us as we do not use these techniques in our companies. We made several small-sized Danish birthday flags. On the second week, we made a hammer. This time we combined several materials like brass, aluminum and nylon, and this is very uncommon in our trade in Austria.

Fabian: We also worked one week at Danfoss´ trainee centre where we got the opportunity to get acquainted with 3D printers, and robots. We actually made sketches on Autocad and Inventor, which we sent to 3D printers afterwards. We programmed some robots and soldered some electronic components on a printed circuit board corresponding to a traffic light system!
David: The last week was devoted to steel welding. We were in the workshop and made different tasks for the school under the supervision of the teacher. We enjoyed it a lot.

What are the main differences between the way you work in Denmark and in Austria?

Simon: There aren´t so many differences in welding methods. The techniques are pretty much the same, although welding with aluminium was new to us. For the rest, we cannot compare as we have never worked with turning, milling and grinding in Austria. As for the culture on workplaces, there is not any huge difference, with the exception of two things: stress - it seems that stress does not exist in Denmark – and hierarchy - in Austria, you always have to refer to a boss who will refer to a boss who will refer to another boss, and so on…

And regarding the culture, people´s behaviour, weather, landscape…?

Simon: Here, at first people seem to be cold and unfriendly, but once you get to know them, they are very warm. It´s not like in Austria. We made a lot of friends here and we will definitely stay in touch with them.
Fabian: The problem was… the weather. We have been in Denmark 4 weeks, and we have got 4 days of sun… We went biking alongside the coastline. Luckily we did not come back rain-soaked but energy-drained because of the wind! We have even experienced a storm while being here…

Dominik: We went to visit Copenhagen and Malmø over a weekend. It was short but nice, we did not get in touch with any locals but saw the main touristic spots, the Marble Church, Amalienborg Castle, the Little Mermaid, the opera, etc. Malmø is different, smaller but beautiful too.

…And Sønderborg?

Fabian: We wanted to visit Dybbøl Banke Museum. It was closed. We wanted to visit the castle. Also closed. We´ll try again before we leave. Let´s hope it will be open!
Dominik: Does Christmas time start with J-Day in Denmark?!?! J-Day was just an amazing experience. So many people out in the streets, bars, pubs, cafés…! Who could have imagined?!

All four friends were unanimous: they will recommend a mobility in Denmark to their Austrian friends. They loved it… and want to come back! Their teachers have praised their curiosity, interest and the exceptional quality of their work especially in the field of welding. The four companions, who are preparing a “stahlbautechniker” diploma – steel constructors - in their country, repaired and made some tables and other trolleys soon to be used by EUC Syd´s staff. Their talents were rewarded by a welding diploma.

Exchanges, interactions, sharing of practice and know-how: for this successful collaboration, we want to thank IFA and all the teachers and students who have contributed to making this mobility so fruitful… We all look forward to the next exchange.

Vielen Dank und auf Wiedersehen in Sonderburg Simon, Dominik, Fabian und David!