Vi skaber talenter

Hotel og service

Gennemføres på Sønderborg Produktionshøjskole (SPH) - Opstart 17. januar 2019

Værksteder og typiske arbejdsopgaver
– hvad lærer du?
Under hele uddannelsen vil der, ud over de boglige fag, være undervisning for hele holdet, undervisning i grupper og undervisning specielt tilrettelagt efter dit erhvervsvalg.

Undervisning for hele holdet vil dels indeholde læring om kultur og turisme i Sønderjylland, landsdelens særlige historie, naturens mulig-heder og de mange fagområder, der gemmer sig i branchen. Derudover er der holdbaseret undervisning indeholdende fysisk træning og læring af de discipliner, der gør dig god til at varetage opgaver med kundekontakt.

Som grupper vil I bl.a. komme til at lave arrangementer/events for ud-valgte grupper, som fx en skoleklasse, en beboerforening eller andet.
Den individuelle undervisning tilrettelægges sammen med dine praktiksteder og foregår
imellem praktikforløbene.

Målet er, at du allerede i 1. semester finder dit første praktiksted, der skal indgå i hele din uddannelse. Du kommer i praktik hvert semester, og efter hvert praktikophold aftales, hvad du
skal lære inden den næste praktik.
- Hvis du fx skal have kundekontakt kan det handle om at forbedre tysk og engelsk. Måske har du brug for et kørekort, måske skal du vide noget mere om alment håndværk. Disse læringsforløb kan enten foregå på SPH eller i samarbejde med en af de andre uddannelser.

Under uddannelsen vil du lære noget om kommunikation og samarbejde samt deltage i et forløb, hvor du sætter fokus på din egen personlige udvikling.

Hvilke typer virksomheder kommer du i erhvervstræning i?
Idrætscentre, museer, hoteller, restauranter, turistbureau, campingpladser, viden- og kulturcentre, forlystelsesparker, medborgerhuse, fitnesscentre, biografer, parker, slotte og havne.

Fag:

  • Almene fag, der afsluttes på D-niveau:
    Dansk og matematik
  • Praktikpladserne er med til at formulere behovet for kurser/enkeltfag, som fx kan være: Kørekort, hygiejnebevis, 1. hjælp udvidet, engelsk og tysk eller livredder.

Andet, fx projekter eller andre aktiviteter:
Under uddannelsen vil der være nogle tvær-faglige projekter i samarbejde med Butik og lager linjen.

Hvilke jobfunktioner kan du varetage?
Under uddannelsen beslutter du dig for en beskæftigelsesprofil, altså den retning din uddannelse skal tage inden for erhvervstemaet.
Er du fx uddannet på et idrætscenter bliver du erhvervsassistent med speciale i idrætsfaciliteter, speciale i kursusvirksomhed eller speciale i udendørs vedligehold, bl.a. boldbaner.

Andre eksempler på uddannelsessteder, som vil være med til at give din uddannelse erhvervsretning: Museer, fitnesscentre, teltudlejning, medborgerhuse og havneområderne.