Vi skaber talenter

Byg og bolig - med fokus på miljø

Gennemføres på Haderslev Produktionsskole - Opstart 17. januar 2019

Dagligdagen på Byg og bolig
På KUU Byg og Bolig kommer du til at være en del af et fællesskab, hvor der er plads til dig, som den du er. Under hele uddannelsen vil der udover de boglige fag, være undervisning i grupper, hvor undervisningen er specielt tilrettelagt efter dit valg af erhvervstema. Undervisning for hele holdet foregår primært på klassen, hvor de boglige fag, KUU fagene og det samfundsorienterende kommer i spil.

Undervisning i grupper henvender sig til erhvervstemaet Byg og Bolig. Udover praktiske opgaver som dækker bredt i forhold til vedligehold af bolig ude og inde, vil der være fagfaglig undervisning der omhandler temaet Byg, Bolig med miljø i fokus, suppleret med små praktiske projekter der sortere under temaet. Som kompetence udviklende supplement, vil der bla. være tema relevante virksomhedsbesøg.

Der vil igennem hele uddannelsen være personlighedsudviklende aktiviteter, hvor det individuelle menneske kommer i spil. Ca. hver sjette uge bliver der afholdt personlige samtaler, hvor delmål drøftes og nye fastsættes. Der tales om trivsel og hvad vi som undervisere har observeret, således en kontinuerlig personlig udvikling så vidt muligt sikres.


Det individuelle tager samtidig udspring i tilbagemeldinger fra erhvervstræningspladserne og naturligvis din egen oplevelse af erhvervstræningen.

Hvilke typer virksomheder kommer du i erhvervstræning i?
Det vil typisk være virksomheder ind for brygge og servicebranchen, som fks: Tømrer/snedker, VVS, Vognmænd, Entreprenører, Miljøstationer, Ejendomsservice, Viceværter, etc. Men kan sagtens afvige og tilpasses den enkeltes ønske, så vidt det er muligt. Det handler om at finde sin egen hylde.

Fag:

  • Almene fag der afsluttes på D-niveau:
    Dansk og matematik
  • Mulighed for kompetencegivende kurser.

Job og uddannelsesmuligheder:
Uddannelsen tager 2 år (4 semestre). Som tidligere skrevet er undervisningen meget individuel og så vidt muligt tilrettelagt den enkeltes behov. Der vil være stor mulighed for personlig udvikling og udvikling af fagene dansk og matematik. En udvikling der er svær at forudsige. Så jobmæssigt kan det varier fra at komme videre på en erhvervsskole til evt. at komme i job inden for bygge, service og miljøbranchen.