Vi skaber talenter

Butik og lager

Gennemføres på Sønderborg Produktionshøjskole (SPH) - Opstart 17. januar 2019

Værksteder og typiske arbejdsopgaver – hvad lærer du?
Under hele uddannelsen vil der, ud over de boglige fag, være undervisning for hele holdet, undervisning i grupper og undervisning specielt tilrettelagt efter dit erhvervsvalg.

Undervisning for hele holdet vil foregå på håndværkerlinjen og vil dels indeholde virksomheds-lære, temaer som sikkerhed på arbejdspladsen, virksomhedskulturer og basishåndværk.
Derudover vil der være holdbaseret undervis-ning indeholdende fysisk træning og læring af de discipliner, der gør dig god til at indgå i samarbejdet på en virksomhed.
Som grupper vil I bl.a. komme til at løse konkrete opgaver, der er relevante enten inden for servicefaget eller inden for transportområdet.
Den individuelle undervisning tilrettelægges sammen med dine praktiksteder og foregår
imellem praktikforløbene.
Målet er, at du allerede i 1. semester finder dit første praktiksted, der skal indgå i hele din uddannelse. Du kommer i praktik hvert semester, og efter hvert praktikophold aftales, hvad du skal lære inden den næste praktik.
- Skal du fx varetage chaufføropgaver, har du måske brug for et kørekort, måske skal du vide noget mere om alment håndværk, eller måske har du brug for bestemte certifikater. Disse læringsforløb kan enten foregå på SPH eller i samarbejde med en af de andre uddannelser.

Under uddannelsen vil du lære noget om kommunikation, samarbejde og deltage i et forløb, hvor du sætter fokus på din egen personlige udvikling.

Hvilke typer virksomheder kommer du i erhvervstræning i?
Feltet Service og Transport åbner op for et utal af praktikmuligheder – se nederst her på siden.

Fag:

  • Almene fag, der afsluttes på D-niveau:
    Dansk og matematik.
  • Praktikpladserne er med til at formulere
    behovet for kurser/enkeltfag, som fx kan være: Kørekort til bil, traktor, truck etc., svejsekursus, 1. hjælp udvidet.

Andet, fx projekter eller andre
aktiviteter:
Under uddannelsen vil der være nogle tværfaglige projekter i samarbejde med Hotel og service linjen. 

Hvilke job og jobfunktioner kan du varetage?
Under uddannelsen beslutter du dig for en beskæftigelsesprofil, altså den retning din uddannelse skal tage inden for erhvervstemaet.
Er du fx uddannet i et flyttefirma, bliver du erhvervsassistent med speciale i transport og flytning. Er du uddannet i en boligforening bliver du erhvervsassistent med speciale i ejendoms-vedligehold.

Andre eksempler på uddannelsessteder, som vil være med til at give din uddannelse erhvervsretning: Færger, specialtransport med handikappede, offentlig transport, lufthavne, produktionsvirksomheder, kirker og kirkegårde, plejehjem/hospitaler, skoler, butikker/forretning-er eller landbruget.