Vi skaber talenter

Børn, unge og ældre (mennesker, omsorg og sundhed)

Gennemføres på Produktionshøjskolen Meritten, Rødekro - Opstart 17. januar 2019

Værksteder og typiske arbejdsopgaver – hvad lærer du?
Under hele uddannelsen vil der, ud over de boglige fag, være undervisning for hele holdet, undervisning i grupper og undervisning specielt tilrettelagt efter dit erhvervsvalg.

Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser og opgaver indenfor følgende fagtemaer:
Personlig udvikling, psykologiske temaer – herunder menneskers udvikling og behov, kreativt arbejde, sundhed/mad og livsstil, mindfullness, coaching, koordination og motorik, fysisk aktivitet, teambuilding/samarbejde, kommunikation, arbejdsmiljø m.m.

Du kommer i erhvervstræning (praktik) indenfor netop det område, som du synes er interessant at arbejde med.

Hvilke typer virksomheder kommer du i erhvervstræning i?

  • Vuggestuer, dagplejere, børnehaver, sfo, klubber, oplevelsesparker, institutioner, skoler
  • Plejecentre, hjemmeplejen, aktivitetscentre, personlig assistent mm.
  • Områder inden for mad og mennesker.

Fag:

  • Almene fag, der afsluttes på D-niveau:
    Dansk og matematik
  • Eksempler på certifikatkurser og/eller enkeltfag, der er relevante for erhvervstemaet:
    Hygiejnecertifikat, 1. hjælp.

Andet, fx projekter eller andre aktiviteter:
I erhvervstemaet vil du få afdækket behovet for, samt udføre udviklingsprojekter, i samarbejde med institutioner o.a. inden for alle omsorgsområder i nærmiljøet.

Et par gange om året vil der være fælles arrangementer for hele KUU Sønderjylland. Her vil du møde dine medstuderende fra Sønderborg og Haderslev.

Udover projekter i erhvervstemaet, vil du få undervisning i samarbejde med motor, service og byg-linjen.

Hvilke job og jobfunktioner kan du varetage?
Du vil i uddannelsen tilegne dig faglige -, personlige -, og sociale kompetencer og færdigheder, så du bliver klar til at arbejde som erhvervsassistent inden for temaerne eller videreuddanne dig inden for krop, ernæring, pædagogik, service, social og sundhed, psykiatri og handicap o. lign.