Vi skaber talenter

Anlæg- og ejendomsservice

Gennemføres på Produktionshøjskolen Meritten, Aabenraa - Opstart 16. januar 2017 og 14. august 2017

Værksteder og typiske arbejdsopgaver – Hvad lærer du?
Under hele uddannelsen vil der, udover de boglige fag, være undervisning for hele holdet, og undervisning specielt tilrettelagt efter dit erhvervsvalg.

Undervisningen vil veksle mellem teori og praktiske øvelser og opgaver indenfor følgende fagtemaer:
Ejendomsservice, pedelfunktion, anlægsopgaver, byggeri og renovering.

Du kommer til at arbejde med mindre håndværksopgaver indenfor varme, ventilation, el og vandforsyning.

Du lærer at håndtere de redskaber, der knytter sig til det enkelte håndværk og du får undervisning i emner som måleteknik, materialelære og værktøjslære samt sikkerhed og arbejdsmiljø. Du lærer også at samarbejde og får undervisning i kommunikation og konflikthåndtering.

Du kommer i erhvervstræning (praktik) indenfor netop det område, som du synes er interessant at arbejde med.

Hvilke typer virksomheder kommer du i erhvervstræning?

  • Ejendomsselskaber
  • Større og mindre virksomheder
  • Skoler, plejehjem, børnehaver, sygehuse m.m

Fag:

  • Almene fag der afsluttes på D- niveau:
    Dansk og matematik
  • IT på brugerniveau
    Eksempler på certifikatkurser og/eller
  • enkeltfag, der er relevante for erhvervs-temaet: Førstehjælp, Truckcertifikat

Andet, fx projekter eller andre aktiviteter:
I erhvervstemaet vil du få undervisning i samarbejde med elever fra andre erhvervstemaer.
Der vil være fællesarrangementer for hele skolen, som du deltager i, det kan være projekter, forskellige temadage, sport og bevægelse samt teambuilding.
Et par gange om året vil der være fælles arrangementer for hele KUU Sønderjylland. Her vil du møde dine medstuderende fra Sønderborg, Haderslev og Tønder.

Hvilke job og jobfunktioner kan du varetage?
Du vil i uddannelsen tilegne dig både faglige -,
sociale-, og personlige kompetencer, så du bliver klar til at arbejde som erhvervsassistent inden for temaerne. Du får en bred faglig uddannelse og en viden, der gør dig i stand til at udføre mange servicebetonede og praktiske opgaver som fx pedel, varmemester, gårdmand, servicemedarbejder m.m.