Vi skaber talenter

Har du forladt folkeskolen for mindre end 24 måneder siden?

  • Du skal begynde på grundforløb 1, når du kommer fra 9. klasse, 10. klasse, FGU eller fx skifter fra gymnasiet til en eux-uddannelse.
  • Grundforløb 1 er tilrettelagt, så du følges på et hold med jævnaldrende, og I får kendskab til beslægtede uddannelser, fagsproget, forudsætninger for at være på en arbejdsplads, praktikmuligheder, jobmuligheder generelt mv.

Grundforløbets 1. del- vælg en fagretning
Grundforløbets 1. del varer 20 uger (½ skoleår) og kaldes også at gå på en Fagretning. Du kan vælge mellem seks fagretninger. Uanset hvilken fagretning du vælger, får du i sidste ende de samme kompetencer. Der er optagelse hvert år i august. 

De 8 fagretninger ligger inden for de tre hovedområder, vi har:

  • Teknologi, byggeri og transport
  • Omsorg, sundhed og pædagogik
  • Fødevarer, jordbrug og oplevelser 

Undervisningen

På grf. 1 arbejder du med praktiske projekter i teams og klassefællesskabet er vægtet højt. Undervisningen består af erhvervsfag, grundfag og valgfag – herunder også eux-fag. De fag, du har, er bestemt af den fagretning, du har valgt - 'Byggeri og strøm' beskræftiger sig med områder, der er relevante inden for fag som murer, elektriker og tømrer, hvor du på 'Mad og service' arbejder med ting som ernæring, madlavning, design, stil og beklædning.

Undervisningen giver derfor grundlæggende viden inden for alle de uddannelser, som fagretningen retter sig mod. Den specifikke uddannelse, som du vælger, skal du først gøre til grundforløbets 2. del.

Grundforløbets 2. del
Når du har gennemført grf. 1., går du i gang med grf. 2. Det varer også 20 uger (½ skoleår). Dette forløb er målrettet den uddannelse, du vælger. Du afslutter grundforløbet med en prøve og starter herefter på hovedforløbet.

Adgangskriterier

  • Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen.
  • Du skal have mindst 02 i både dansk og matematik. 
  • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.
  • Du skal have en studievalgsportefolio.

Hent EUX-folder her.

Fagretning:

EUX