Vi skaber talenter

Har du forladt folkeskolen for mindre end 2 år siden?

Du skal begynde på grundforløb 1, når du kommer fra 9. klasse, 10. klasse, produktionsskole eller fx flytter fra gymnasiet til en erhvervsuddannelse, og på den måde starter din erhvervsuddannelse senest i august 2 år efter, at du er gået ud af skolen.

Grundforløbets 1. del, GF1 - er det samme som en fagretning

GF1 varer 20 uger (½ skoleår) og kaldes også at gå på en fagretning. Du kan vælge mellem seks fagretninger, uanset hvilken du vælger, får du i sidste ende de samme kompetencer.

Der er optagelse to gange om året. Vi udbyder alle fagretninger i august og nogle færre i januar.

Undervisningen
På GF1 er du på hold med jævnaldrende, I arbejder med praktiske projekter i teams og klassefællesskabet er vægtet højt. De fag du har, er bestemt af den fagretning, du har valgt. Undervisningen giver grundlæggende viden inden for alle de uddannelser, som fagretningen retter sig mod. Du vælger først endelig uddannelse på GF2.

Grundforløbets 2. del, GF2
Når du har gennemført GF1., går du i gang med grf. 2. Det varer også 20 uger (½ skoleår). Dette forløb er målrettet den uddannelse, du vælger. Du afslutter grundforløbet med en prøve og starter herefter på hovedforløbet.

Adgangskriterier

  • Du skal have afsluttet folkeskolen (eller tilsvarende undervisning).
  • Du skal have mindst 02 i både dansk og matematik. 
  • Du skal være vurderet uddannelsesparat til en erhvervsuddannelse.

12-siders brochure om fagretningerne.

Fagretninger - GF1:

Innovation, strøm & energirigtigt byggeri

Strøm, elektronik, data & energirigtigt byggeri

Sundhed & livsstil

Industriel produktion & mekanik

Mekanik og logistik

EUX