EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner: · Færdselsregler · Regler for arbejdstid · Køre- og hviletidsregler · Trafiksikkerhed · Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, · Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker · Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop
Fagkode
48660
Varighed
2 dage

Bemærk at antallet af ledige pladser på kurserne i øjeblikket ikke bliver ajourført, da vi er ved at skifte system.
På efteruddannelse.dk finder du det korrekte antal ledige pladser på det enkelte kursus.

Vi beklager ulejligheden og regner med at problemet er løst i løbet af september måned.