EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del

Deltageren er blevet ajourført i de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler - Regler for arbejdstid - Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed - Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi til overvågning af kørsel og køretøjer - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker - Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.
Fagkode
48616
Varighed
2 dage

Bemærk at antallet af ledige pladser på kurserne i øjeblikket ikke bliver ajourført, da vi er ved at skifte system.
På efteruddannelse.dk finder du det korrekte antal ledige pladser på det enkelte kursus.

Vi beklager ulejligheden og regner med at problemet er løst i løbet af september måned.