MAG-svejsning proces 135

Deltagerne kan, ud fra instruktion og vejledning på et grundlæggende niveau udføre MAG-svejsning 135 af kant- og stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.4 jf. CR/ISO 15608, godstykkelse 3-6 mm. Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger: · FW-P-PA 1 streng · FW-P-PG 1 streng · FW-P-PB 1 streng · BW-P-PA 1-2 strenge · BW-P-PG 1-2 strenge Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af MAG svejsning proces 135 af kant- og stumpsømme i plade, på følgende områder: · tilsatsmaterialer · svejsefejl og kontrolmetoder · fugeformer og tildannelse · miljø og sikkerhed Alle øvelsesopgaver gennemføres på grundlag af arbejdsinstruktioner udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder.
Fagkode
44676
Varighed
5 dage