TIG-svejs-kants rustfri plade/rør

Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre TIG-svejning proces 141 af kantsømme i rustfri plade (1 - 4 mm) i materialegruppe 8.1 + 8.2 + 9.2 + 9.3 + 10.1 + 10.2 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennævnte svejsepositioner jf. DS/EN ISO 9606-1 tabel 10, med såvel pulserende som konstant lysbue. Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) i rustfri plade, på følgende områder: · Svejsemetoder og udstyr · Materialelære · Tilsatsmaterialer · Svejsefejl og kontrolmetoder · Svejserækkefølge og procedure · Fugeformer og tildannelse · Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger: · FW- P-PA plade/plade 2-n strenge · FW- P-PB plade/plade 2-n strenge · FW- P-PF plade/plade 2-n strenge · FW- P/R-PH plade/rør 2-n strenge · FW- P/R-PD plade/rør 2-n strenge Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322 punkt 4.5. tabel 1. Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.
Fagkode
40108
Varighed
5 dage