TIG-svejs-kants uleg plade/rør

Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre TIG-svejsning proces 141 af kantsømme i ulegeret plade med godtykkelse fra 2 - 6 mm i materialegruppe 1.1 + 1.2 +1.3 + 1.4 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608 i svejsepositionerne PA, PB, PF, PD.og PH jf. DS/EN ISO 9606-1 tabel. 10. Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af TIG-svejsning (proces 141) af kantsømme i ulegeret plade, på følgende områder: · Svejsemetoder og udstyr · Materialelære · Tilsatsmaterialer · Svejsefejl og kontrolmetoder · Svejserækkefølge og procedure · Fugeformer og tildannelse · Miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed · Varmebehandling Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger: · FW- P-PA Plade/plade 2-n strenge · FW- P-PB Plade/plade 2-n strenge · FW- P-PF Plade/plade 2-n strenge · FW- P/R-PH Rør/plade 2-n strenge · FW- P/R-PD Rør/plade 2-n strenge Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322 punkt 4.5. tabel 1. Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.
Fagkode
40104
Varighed
5 dage