MAG-svejs-stumps plade alle pos pr 136

Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre MAG svejsning proces 136 af stumpsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jf. DS/CEN ISO/ TR 15608 i alle svejsepositioner jf. DS/EN ISO 9606-1 tabel 9.. Deltagerne har endvidere teoretisk viden om forhold, der har betydning for praktisk anvendelse af MAG svejsning proces 136 af stumpsømme i plade, på følgende områder: · Svejsemetoder og udstyr · Materialelære · Tilsatsmaterialer · Svejsefejl og kontrolmetoder · Svejserækkefølge og procedure · Fugeformer og tildannelse · Certificering af svejsere · Miljø og sikkerhed · Varmebehandling Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretiske viden kan udføre nedennævnte svejsninger: · BW-P-PA 2-n strenge · BW-P-PF 2-n strenge · BW-P-PC 2-n strenge · BW-P-PE 2-n strenge Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre den beskrevne obligatoriske prøve i DS 322 punkt 4.5. tabel 3. Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.
Fagkode
40101
Varighed
5 dage