MAG-svejs-kants plade/plade pr 136

Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre MAG-svejsning proces 136 af kantsømme i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 jævnfør DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennævnte svejsepositioner jf. DS/EN ISO 9606-1 tabel. 10: · FW-PA plade / plade 2-n strenge · FW-PB plade / plade 2-n strenge · FW-PF plade / plade 2-n strenge · FW-PB plade / plade 2-n strenge Deltagerne har endvidere teoretisk viden, om forhold der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning (proces 136) af kantsømme: · svejsemetoder og udstyr · materialelære · tilsatsmaterialer · svejserækkefølge og procedure · svejsefejl og kontrolmetoder · fugeformer og tildannelse · miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed · certificering af svejsere · varmebehandling Målet anses for nået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre ovennævnte svejsninger: Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinator/eksaminator.
Fagkode
40098
Varighed
5 dage

Bemærk at antallet af ledige pladser på kurserne i øjeblikket ikke bliver ajourført, da vi er ved at skifte system.
På efteruddannelse.dk finder du det korrekte antal ledige pladser på det enkelte kursus.

Vi beklager ulejligheden og regner med at problemet er løst i løbet af september måned.