Lys b. svejs-kants plade/rør

Deltagerne kan, ud fra såvel kravgrundlag, tegninger, svejseprocedurespecifikationer, samt mundtlige instruktioner, selvstændigt udføre lybuesvejsninger med beklædt elektrode proces 111 af kantsømme i plade i materialegruppe 1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 defineret i DS/CEN ISO/ TR 15608 i nedennævnte svejsepositioner jf DS/EN ISO 9606-1 tabel. Deltagerne har endvidere teoretisk viden, om forhold der har betydning for praktisk anvendelse af lysbuesvejsning (proces 111) af kantsømme: · svejsemetoder og udstyr · materialelære · tilsatsmaterialer · svejserækkefølge og procedure · svejsefejl og kontrolmetoder · fugeformer og tildannelse · miljø/arbejdsmiljø og sikkerhed · certificering af svejsere · varmebehandling Målet anses for opnået, når deltagerne med udgangspunkt i teoretisk viden kan udføre nedennævnte svejsninger: · FW-PA plade / plade 2-n strenge · FW-PF plade / plade 2-n strenge · FW-PF plade / plade skrå stilling 2-n strenge · FW-PD plade / plade skrå stilling 2-n strenge · FW-PG plade / plade 2-n strenge · FW-PD rør / plade 2-n strenge · FW-PB rør / plade 2-n strenge · FW-PB rør / plade roterende 2-n strenge · FW-PH rør / plade 2-n strenge Alle svejsninger gennemføres på grundlag af svejseprocedurespecifikationer udarbejdet efter gældende DS/EN/ISO standarder. Eller en skriftlig svejsevejledning. Endvidere kan deltagerne på baggrund af teoretisk og praktisk erfaring udføre de beskrevne obligatoriske prøver i DS 322 punkt 4.5. tabel 1. Prøverne skal visuelt bedømmes af svejsekoordinatorer/eksaminator.
Fagkode
40087
Varighed
10 dage