Introduktion til aluminiumsindustrien

Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om: · Organisatoriske og personlige sikkerhedsregler. · Arbejdsmiljømæssige relationer og vilkår. · Forskellen på de industrielt anvendte aluminium hovedlegeringsgrupper samt hvordan deres grundegenskaber påvirker slutproduktet. · Materialets herkomst og forædling gennem hovedprocesser til frembringelsen af såvel kundespecifikke som gængse standardprodukter inden for plade, profil og støbte emner. · Hvordan korrekt håndtering af materiale gennem procedurer, processer og forarbejdninger påvirker slutproduktet. · Miljøeffekter som følge af anvendelse af aluminium i slutprodukter og kan forstå problematikker i forbindelse med indsamling, sortering og genanvendelse fra applikationer og produktionsskrot. · Betydningen af materialetilstande samt klassificering af disse opnået gennem varmehærdning, deformering og udglødning. · Sikring og dokumentation af materialetilstande gennem kontrolprocedurer og testcertifikater i henhold til DS/EN 10204. · Sammenføjningsprocesser i form af væsentlige termiske, mekaniske og kemiske metoder. · Bearbejdningsprocesser i form af væsentlige spåntagende og formende bearbejdninger. · Effekten af videreforædling i form af overfladebehandling og korrosionsbeskyttende foranstaltninger.Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om: · Organisatoriske og personlige sikkerhedsregler. · Arbejdsmiljømæssige relationer og vilkår. Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om: · Forskellen på de industrielt anvendte aluminium hovedlegeringsgrupper samt hvordan deres grundegenskaber påvirker slutproduktet. Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om: · Materialets herkomst og forædling gennem hovedprocesser til frembringelsen af såvel kundespecifikke som gængse standardprodukter inden for plade, profil og støbte emner. · Hvordan korrekt håndtering af materiale gennem procedurer, processer og forarbejdninger påvirker slutproduktet. · Miljøeffekter som følge af anvendelse af aluminium i slutprodukter og kan forstå problematikker i forbindelse med indsamling, sortering og genanvendelse fra applikationer og produktionsskrot. Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om: · Betydningen af materialetilstande samt klassificering af disse opnået gennem varmehærdning, deformering og udglødning. · Sikring og dokumentation af materialetilstande gennem kontrolprocedurer og testcertifikater i henhold til DS/EN 10204.Efter gennemført uddannelse har deltageren viden om: · Sammenføjningsprocesser i form af væsentlige termiske, mekaniske og kemiske metoder. · Bearbejdningsprocesser i form af væsentlige spåntagende og formende bearbejdninger. · Effekten af videreforædling i form af overfladebehandling og korrosionsbeskyttende foranstaltninger.
Fagkode
48597
Varighed
5 dage