Opbygning, service & indregulering af træpilleovne

Deltageren kan selvstжndigt adskille, rense og inspicere rшgvejene i trжpilleovne, med efterfшlgende samling og tжthedskontrol. Deltageren kan selvstжndigt programmere og indregulere trжpilleovne, med det formеl at opnе bedst mulig fyringsшkonomi og mindst mulig miljшbelastning. Deltageren kan selvstжndigt idriftsжtte trжpilleovne. Deltageren har opnеet teoretisk viden og praktiske fжrdigheder til selvstжndigt at foretage fejlfinding og reparation af mekaniske og elektriske komponenter der indgеr i trжpilleovne. Deltageren kan vejlede kunden om anvendelse og vedligeholdelse af trжpilleovne, samt udarbejde servicerapport til kunden, som dokumentation for det udfшrte arbejde.
Fagkode
47824
Varighed
3 dage