Forebyggelse af røgforgiftningsulykker fra ildsted

Deltageren kan med sit kendskab til kroppens påvirkning af og reaktion på forgiftning af stoffer fremkommet ved dårlig forbrænding i ildsteder, vurdere hvilken behandling der skal sættes i værk, samt yde den type førstehjælp, der er nødvendig ved røgforgiftning. Deltageren kan selvstændigt, ved beregning af nødvendig skorstenshøjde og trykdifferencemåling dokumentere risiko for udslip af røggas, som kan medføre forgiftning af personer der opholder sig i bygninger. Deltageren har kendskab til lovgivningsmæssige krav til skorstene og aftræks tæthed, og kan selvstændigt udføre lækagemåling som dokumentation for at lovkravet er opfyldt. Deltageren har teoretisk viden og praktiske færdigheder til at forudse og afhjælpe forhold der virker funktionsnedsættende for skorstene. Deltageren kan selvstændigt foretage 4 og 8 paskals målinger, som dokumentation for funktionalitet af ildsteder opstillet inden for klimaskærme, der er brudt af mekanisk ventilation og udsugningsaggregater.
Fagkode
47517
Varighed
3 dage