Kanban-styring for operatører

Ved anvendelse af Kanban-styring kan deltageren medvirke til at reducere gennemløbstiden i produktionsprocesserne i det daglige arbejde. Deltageren kan anvende visuelle kanbansignaler i arbejdet, herunder kort, skilt eller mærkeseddel i et ”pull” (træk) baseret produktionsplanlægningssystem. Ved beregning af gennemløbstider, lagerstørrelser og materialebehov kan deltageren anvende grundlæggende kanbanstyringsprincipper til minimering af materialehåndtering.
Fagkode
43942
Varighed
2 dage