Ajourføring for rutebuschauffører

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring i nyeste regler og standarder, udføre alm. forekommende chaufføropgaver i forbindelse med rutebuskørsel. Deltageren har fået opdateret sin viden om udførsel af rutebuskørsel og befordring af passagerer med størst mulig komfort. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer, der vedrører: · Kundeservice og konflikthåndtering · Kommunikation, herunder mikrofonbetjening · Trafikselskabernes kvalitetskrav · Billettering og regionale takstsystemer · Passagervenlig, sikker og skadefri kørsel · Sundhed og ergonomi, herunder forebyggelse af skader som følge af unødig belastning Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
Fagkode
48617
Varighed
2 dage