EU-efteruddannelse for buschauffører - obl. del

Deltageren er blevet ajourført i de nyeste regler og retningslinjer, og kan i praksis anvende sin opdaterede viden i det daglige arbejde som buschauffør inden for følgende emner: - Færdselsregler - Regler for arbejdstid - Køre- og hviletidsregler - Trafiksikkerhed - Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi til overvågning af kørsel og køretøjer - Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker - Opdatering af førstehjælp ved hjertestop jf. Dansk Førstehjælpsråds uddannelsesplan Deltageren har opnået den obligatoriske del af den lovpligtige efteruddannelse for buschauffører, jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22.
Fagkode
48616
Varighed
2 dage