EU-Efteruddannelse for godschauffører - oblig.del

Deltageren kan, efter gennemført uddannelse, der er godkendt af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, bestride jobbet som godstransportchauffør jf. Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens BEK nr. 1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport § 20, § 21 og § 22. Deltageren kan i praksis anvende sin viden om følgende emner: · Færdselsregler · Regler for arbejdstid · Køre- og hviletidsregler · Trafiksikkerhed · Defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi, · Uheldsforebyggelse, herunder forebyggelse af højresvingsulykker · Dansk Førstehjælpsråds uddannelse Opdatering af førstehjælp ved hjertestop
Fagkode
48660
Varighed
2 dage