Ajourføring for stykgods- og distributionschauffør

Deltageren kan, på baggrund af tidligere gennemført grundlæggende uddannelse, erhvervserfaring samt denne ajourføring med nyeste regler og standarder, håndtere - og transportere forskellige typer af stykgods inden for bl.a. distributionskørsel. Herunder kan deltageren i praksis anvende sin viden om nyeste regler og retningslinjer for området der vedrører: • Kontrol og klargøring af køretøj og udstyr herunder: fremmed truck, medbringertruck og læssebagsmæk • Emballageafmærkning, håndtering af relevante transportdokumenter, attester, certifikater, fragtbreve og foranstaltninger ved beskadiget gods • Økonomisk ansvar, dokumentation samt retningslinjer for normale - og afvigende transporter • Typer af sammenkoblingsmuligheder, herunder modulvogntog og det særligt udpegede vejnet, hvor modulvogntog må køre • Tur- og ruteplanlægning, herunder brug af GPS stemmestyring m.v. • Håndtering, opklodsning og afstivning af forskellige godstyper og vedligeholdelse af surringsgrej i henhold til fabrikantens anvisninger eller andre gældende bestemmelser • Ergonomi - forebyggelse af skader i muskler og led • Lastsikring af stykgods, tilladt akseltryk og tilladt totalvægt • Arbejdsmiljølovens bestemmelser og brug af personlige værne-/hjælpemidler • Ajourføring af færdselsregler af særlig betydning for området • Kundeservice og konflikthåndtering Uddannelsens indhold følger i øvrigt de retningslinjer der fremgår af Færdselsstyrelsens bekendtgørelse. Uddannelsen vil, sammen med de øvrige moduler i den lovpligtige efteruddannelse, føre til at deltageren kan erhverve chaufføruddannelsesbevis.
Fagkode
48611
Varighed
2 dage