Opbevaring og forsendelse af farligt gods

Deltageren kan efter gennemført uddannelse håndtere, placere og plukke farligt gods på lagre og terminaler. Deltageren kan endvidere emballere, stuve og klargøre gods til forsendelse - herunder afmærke godset og udfylde transportdokumenter. Arbejdet udføres efter relevante nationale og internationale bestemmelser samt i henhold til angivelser i leverandørvejledninger og sikkerhedskort. Deltageren kan ligeledes identificere særlige risici i forbindelse med transport af eksplosive stoffer og genstande, samt i tilfælde af uheld eller ulykke udføre elementær førstehjælp til tilskadekomne, som har været udsat for forgiftninger, ætsninger og forbrændinger. Uddannelsen giver normalt ikke fritagelse for specifikke uddannelseskrav angivet i ADR, RID, IMDG, ICAO og IATA regelsæt. Deltageren kan arbejde med og bestå prøve i: · leverandørvejledninger og skriftlige anvisninger om håndtering af farligt gods. · De forskellige regelsæt for håndtering af farligt gods. · Regelsæt for emballering iht. gældende regler på området, herunder også internationale konventioner. · Korrekt afmærkning af farligt gods. · Særlige risici i forhold til håndtering af farligt gods. · Håndtering af ulykker og uheld. Andet, herunder transportdokumenter, fagtermer, krav til farligt gods uddannelser og hvem er ansvarlig for farligt gods.
Fagkode
46946
Varighed
5 dage