Fejlfinding på eltekniske komponeneter i VVS-insta

Ved brug af måleværktøjer kan deltageren udføre systematisk funktionskontrol på elinstallationer i energianlæg. Deltageren kan endvidere udføre systematisk fejlsøgning, udskifte komponenter og udføre elteknisk dokumentation for elinstallationer i energianlæg. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres på energianlæg under 135 kW eller over 135 kW
Fagkode
42036
Varighed
2 dage