Styring og regulering af varmefordelende anlæg

Deltageren kan vejlede kunder og driftspersonale i valg reguleringsautomatiksystemer samt i funktion og drift af reguleringsautomatikudstyr i energianlæg. Endvidere kan deltageren montere, indregulere og programmere reguleringsautomatikudstyr i systemer med vejrkompenserende energioptimering og varmtvandsprioritering, samt foretage systematisk fejlsøgning og fejlretning på reguleringsautomatiksystemer i varmefordelende anlæg. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Fagkode
42038
Varighed
3 dage