Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg

Efter kurset kan deltageren arbejde med styringsautomatik i energianlæg. Det betyder: Deltageren har kendskab til gældende love og regler og planlægger sit arbejde under hensyn til autorisationslovgivningen, personbeskyttende forhold og sikkerhedskrav. Deltageren monterer, indregulerer og programmerer reguleringsautomatikudstyr i varmefordelende energianlæg. Deltageren fejlfinder og fejlretter systematisk på reguleringsautomatiksystemer. Deltageren kvalitetssikrer og dokumenterer sit arbejde. Deltageren vejleder kunden i valg af reguleringsautomatiksystemer i varmefordelende energianlæg og instruerer kunden i funktion og drift af reguleringsautomatikudstyr.
Fagkode
48897
Varighed
3 dage