Forbrændingsteknik - gasforbrænding

Ved gasfyrede kedelanlæg i drift kan deltageren foretage forbrændingsmålinger og vurdere forbrændingsprocessen med henblik på optimal forbrænding og energiudnyttelse. I tilknytning til jobfunktionen indregulering af gasfyrede energianlæg kan deltageren på basis af egne målinger udregne følgende energi- og miljøfaktorer ved forbrænding af forskellige gastyper: · CO2% i røggassen og emissionsmængder, · O2 % i røggassen, · CO indhold i røggassen, · Vandindhold i røggassen, og - Røgtab og forbrændingsteknisk nyttevirkning Deltagerne skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Error loading Partial View script (file: ~/Views/MacroPartials/InfoColumn.cshtml)