Forbrændingsteknik - gasforbrænding

Ved gasfyrede kedelanlæg i drift kan deltageren foretage forbrændingsmålinger og vurdere forbrændingsprocessen med henblik på optimal forbrænding og energiudnyttelse. I tilknytning til jobfunktionen indregulering af gasfyrede energianlæg kan deltageren på basis af egne målinger udregne følgende energi- og miljøfaktorer ved forbrænding af forskellige gastyper: · CO2% i røggassen og emissionsmængder, · O2 % i røggassen, · CO indhold i røggassen, · Vandindhold i røggassen, og - Røgtab og forbrændingsteknisk nyttevirkning Deltagerne skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Fagkode
43171
Varighed
2 dage

Bemærk at antallet af ledige pladser på kurserne i øjeblikket ikke bliver ajourført, da vi er ved at skifte system.
På efteruddannelse.dk finder du det korrekte antal ledige pladser på det enkelte kursus.

Vi beklager ulejligheden og regner med at problemet er løst i løbet af september måned.