Certificering inden for gasområdet under 135 kW

Deltageren kan i henhold til Gasreglementet og fabrikantanvisninger, opstarte og indregulere nye varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for Gasreglementet’s krav til A-certifikat. Herudover kan deltageren i henhold til Gasreglementet og fabrikantanvisninger, udføre eftersyn, fejlfinding og fejlretning på varmeproducerende kedelanlæg og andre gasforbrugende apparater under 135 kW, der ligger inden for Gasreglementet’s krav til A-certifikat. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Specielle adgangskrav Personer der udfører autorisationskrævende arbejde skal, jf. Bekendtgørelse fra Danmarks Gasmateriel Prøvning nr. 1397, have faglige kvalifikationer svarende til erhvervsuddannelsen inden for VVS-området, eller en anden faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen. I Gasreglementet kan der ud over kravene i denne bekendtgørelse fastsættes supplerende uddannelseskrav til medarbejdere, der udfører særlige typer af installations- og servicearbejder på gasinstallationer. Adgang til uddannelsen forudsætter derfor, foruden en faglig uddannelse anerkendt af Sikkerhedsstyrelsen, at deltageren har gennemført eller på anden måde opnået kvalifikationer svarende til uddannelserne: · Opstart af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - 505 - under 135 kW. · Indregulering af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - 508 - under 135 kW. · Service og eftersyn på varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - 510- under 135 kW. · Fejlfinding og fejlretning af varmeproducerende gasfyrede kedelanlæg - 511 -under 135 kW.
Fagkode
42041
Varighed
4 dage