Fejlfinding og -retning af varmeprod. gasfyr kedel

Deltageren kan funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på kedelanlæg, varmtvandsbeholder, aftræks-, friskluft-, evt. rumventilationssystem og gasinstallation i tilknytning til kedelanlægget og ud fra fabrikantvejledninger.Endvidere kan deltageren funktionsafprøve, fejlfinde, fejlrette og udføre reparationer på brændere i gasfyrede kedelanlæg. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.Uddannelsen kan gennemføres på energianlæg under 135 kW eller over 135 kW
Fagkode
42040
Varighed
3 dage