Grundlæggende reworkteknik

Deltageren kan udføre grundlæggende rework-opgaver i form af ind-og udlodning af HMT og SMT komponenter svarende til: - topolede leadede modstande op til 1 W, - topolede keramiske og polyester kondensatorer, - almindeligt forekommende trepolede transistorer (f.eks. TO92), - Icér op til DIL16 - chipkomponenter fra 0805 og op, - tantalkondensatorer op til C hus, - elektrolytkondensatorer AC hus, - transistorer SOT 23, SOT 143, Sot 89 og - Icér op til SO16. Deltageren kan også udføre enkle modifikationer på print, herunder enkle lederbane-afbrydelser og genetablering af forbindelser ved hjælp af wraptråd. Deltageren kan anvende styklister og placeringstegninger og anvende og vedligeholde simpelt reworkudstyr. Deltageren har også kendskab mærkning og emballering af fugt- og temperatur følsomme komponenter, lime og coating. Efter udført rework eller modifikation kan deltageren afrense printet og udføre egenkontrol af udførte opgaver i henhold til gældende standarder bl.a. ved hjælp af forstørrelsesudstyr. Deltageren har kendskab til IPC-7711/21 og inspektion efter Workmanship IPC-A-610 og til egen rolle ved udførelse af reparationer. På baggrund her af kan deltageren bedømme, hvilke reparationsopgaver deltageren selv kan udføre ud fra ud opgavernes sværhedsgrad.
Fagkode
47996
Varighed
5 dage