Grundlæggende elektriske målinger

Deltageren kan foretage enkle kontrolmålinger på svagstrømstekniske produkter i en elektronikproduktion. Deltageren kan anvende almindelige måleenheder, placeringstegning og styklister (BOM) samt enkle diagrammer/ blokdiagrammer. Deltageren kan også anvende og opstille enkle digitale måleinstrumenter. Deltageren kan udføre opgaven ud fra kendskab til følgende: · Analoge måleinstrumenter · PC-baseret måleudstyr og anvendelse af dette · Fordele og ulemper ved forskelligt måleudstyr · Forskellige diagramsymboler · OHMs Lov · Sikkerhed ved måling i elektroniske kredsløb
Fagkode
48246
Varighed
5 dage