Netteknik: serversystemer, teknisk administration

Deltageren kan: - implementere og konfigurere administrationsværktøjer i et serveroperativsystem. - anvende administrationsværktøjer til at administrere, monitorere og vedligeholde servere via lokal- og fjernadgang. - opsætte politikker for brugere, brugergrupper og ressourcer. - implementere og opsætte sikkerhedssystemer på en server. - udarbejde scripts til administration af servere og klienter. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: - værktøjer til administration af Network Access, Remote Access, Accounts, ressourcer, Active Directory (AD), monitorering, event logning og performance-måling. - fjernadgang via Virtual Private Network (VPN) og terminalopkobling. - serveroperativsystemets krypterings- og sikkerhedsværktøjer.
Fagkode
48494
Varighed
5 dage