Programmering: udvikling med frameworks

Deltageren kan anvende frameworks i et objektorienteret programmeringssprog og, ved hjælp af et tilhørende udviklingsværktøj, udvikle mindre applikationer. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om udviklingsværktøjet og det objektorienterede programmeringssprogs framework, variabler, konstanter, datatyper og udtryk. Derudover kan deltageren anvende sin opnåede viden om logiske og aritmetiske operatorer, begreber, programstrukturer, syntaks, kontrolstrukturer, løkker, arrays, input/output af data, klasser, nedarvning, exception handling og metoder. Deltageren kan endvidere foretage afprøvning og fejlretning af en udviklet applikation.
Fagkode
44913
Varighed
5 dage