Programmering: udvikling af objektorienteret app

Deltageren kan anvende et objektorienteret programmeringssprog og et tilhørende udviklingsværktøj til udvikling af objektorienterede konsolapplikationer. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om udviklingsværktøjet, klasser, metoder, nedarvning, objekter, collections, interfaces, enumerations, exception handling, generics og events. Deltageren kan endvidere foretage afprøvning og fejlretning af en udviklet konsolapplikation.
Fagkode
44914
Varighed
5 dage