Programmering i scriptsprog

Deltageren kan foretage strukturering og udvikling af scripts, og anvender i den forbindelse den opnåede viden om scriptsprogets grundlæggende strukturer, elementer og egenskaber samt objektstrukturer. Endvidere kan deltageren anvende scriptsprogets hjælpe- og udviklingsværktøjer, til at udfører test, fejlsøgning og dokumentation af egne scripts. Uddannelsen er gennemført på følgende scriptsprog: HTML _____, XHTML _____, XML _____, Java Script _____, ASP _____, ASP.NET _____, PHP _____, WAP _____, Kix _____, VBA_____, PERL_____, Symbian_____, Rexx_____. Op til 2 scriptsprog kan kombineres pr. gennemført uddannelse.
Fagkode
44973
Varighed
5 dage