Kontrolmåling med fast og stilbart måleværktøj

Deltageren kan efter kurset selvstændigt aflæse emnetegninger og/eller kontrolspecifikationer og ud fra disse udføre kontrolmålinger med anvist fast og stilbart kontrolværktøj. Deltageren kan med viden om temperaturens indflydelse på måleresultatet selvstændigt foretage opmåling af emner herunder anvende og aflæse følgende måleinstrumenter korrekt: skydelære, gradmåler samt fast kontrolværktøj (dorne, gafler og gevindkontrolværktøj m.m.). Deltageren kan efter uddannelsen udfylde fortrykte måleskemaer.
Fagkode
47431
Varighed
3 dage