CNC fræsning, overvågning og produktion

Deltageren kan med udgangspunkt i given operationsplan og viden om CNC fræsemaskinens betjeningspanel og funktionstaster selvstændigt opstarte og køre produktion af større serier på CNC fræser sikkerhedsmæssigt korrekt herunder tænde maskine og køre i referencepunkt, isætte og udtage emner af maskinen, bevæge maskinens akser og orientere spindel samt skifte til korrekte platte skær. Endvidere kan deltageren efter givne forskrifter/instruktioner kontrollere CNC fræsemaskinens køle- og smøremiddelniveau og kvalitet med refraktometer samt andre måleinstrumenter (bakterieniveau, temperatur) samt kontrollere og efter behov foretage smøring af opspændingsudstyr. Deltageren kan overvåge produktionen og ved afvigelser fra normal drift stoppe produktionen samt under vejledning opmåle emner ifølge kontrolspecifikationer med fast kontrolværktøj og foretage visuel kvalitetsvurdering heraf. Endelig kan deltageren efter forskrifter nedlukke CNC fræsemaskine sikkerhedsmæssigt korrekt samt foretage daglig og periodisk rengøring af maskine herunder påfylde vangeolie og køle/smøremiddel.
Fagkode
47411
Varighed
3 dage