Tjek på vandinstallationer

Deltageren kan på baggrund af en grundig teoretisk viden om de nye projekteringsregler for vandinstallationer og i kraft af sit kendskab til nye reglementer, normer og anvisninger sikre vandinstallationer mod tilbagestrømning og foretage forebyggelse mod legionella. Deltageren kan endvidere under hensyn til vandkvaliteten foretage rigtig materialesammensætning. Endeligt kan deltageren også foretage reparation af eksisterende vandinstallationer og isoleringer, samt kvalitetssikre arbejdet.
Fagkode
47288
Varighed
2 dage