Inddækning af kvisttage

Deltageren kan opmåle og opsnøre kvisttage samt fremstille egne modeller til brug ved opmærkning på pladermaterialer. Endvidere kan deltageren inddække kvisttage i tyndplade på baggrund af hovedtags udformninger og materialetyper. Herudover kan deltageren udføre overgangssamlinger mellem kviste og hovedtage, samt udføre tagfods- og rygningssamlinger under hensyn til ventilation af kvisttage.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller kobber.
Fagkode
42019
Varighed
3 dage