Skiferdækning af tage og facader

Deltageren kan måltage, opsnøre og oplægge skifer under hensyn til inddæknings- og afslutningsdetaljer samt lægteafstande og overlæg, samt anvende korrekte tætningsmetoder ved skiferdækning under hensyn til undertage, samt inddæknings- og afslutningsdetaljer.Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne naturskifer eller eternitskifer
Fagkode
42014
Varighed
3 dage