Falset tag og facade

Deltageren kan opsnøre og opdele forskellige tagtyper under hensyn til helhed og arkitektur, samt udføre korrekt skillelag, herunder vurdere underlag og ventilationsforhold til en given konstruktion. Herudover kan deltageren udføre falsearbejde på tage og facader ved anvendelse af specialværktøjer og maskiner samt fastgøre baner og reder ved falset tag og facade under hensyn til vindsugsbelastninger og ekspansionsforhold. Endvidere kan deltageren udføre fugning, herunder udvælge fugematerialer, fastsætte fugedybde og fugebredde samt udvælge primning til metaller. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver.
Fagkode
42010
Varighed
3 dage