Fremstilling af tagrender og nedløb

Deltageren kan fremstille tagrender og nedløb med tilhørende endebunde og tudstykker efter egne tegninger, beregninger og udfoldninger. Endvidere kan deltageren kan montere tagrender og nedløb under hensyn til ekspansionsforhold. Deltageren skal selvstændigt kunne foretage de forskellige arbejdsopgaver. Uddannelsen kan gennemføres i materialerne zink eller i kobber
Fagkode
42002
Varighed
3 dage