Erstatningsmaterialer for bly

Deltageren kan anvende alternative materialer og samlingsmetoder - som erstatning for blyholdige materialer - i tyndplade, iht gældende lovgivning på området. Endvidere kan deltageren anvende de alternative materialer til inddækningsarbejder på tage og facader.
Fagkode
40326
Varighed
2 dage