Servomotorer, montage, idriftsætning, fejlfinding

Deltageren kan på industrielle maskiner og anlæg demontere/montere, afprøve og idriftsætte AC servomotorer og frekvensomformere samt optimere en regulator i henhold til gældende krav, herunder anvende datablade og firmaforskrifter på såvel dansk som fremmedsprog.   Deltageren kan ved hjælp af PC programmere og idriftsætte et digitalt servodrev og i den forbindelse foretage justering/optimering af forskellige parametre samt anvende scopesoftware til måling, dataopsamling og diagnosticering.   Deltageren kan på industrielle elektriske servomotorsystemer montere, afprøve og idriftsætte målesystemer, foretage målinger med oscilloskop, fejlfinde/fejlrette på elektriske servomotor-systemer ved anvendelse af relevant måleudstyr og computer, og endvidere opnår deltageren viden om digital og analog signaloverførsel til drev.
Fagkode
47907
Varighed
5 dage