Procesanlæg, instumentering tryk/temperatur

Deltageren kan montere, opsætte, parametrere, samt udføre kontrol og kalibrering på procesmåleudstyr, der anvendes til måling af tryk og temperatur i et procesanlæg. Deltageren kan: · redegøre og beskrive principper, egenskaber og anvendelse af måleprincipper, der anvendes for måling af tryk og temperatur. · udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af tryk og temperatur. · udvælge og anvende testudstyr ud fra krav til nøjagtighed, og kan herunder vurdere måleresultaterne. · dokumentere test/kalibreringsresultater, udarbejde instrumenthistorik, udfylde målestedsblad samt beregne nøjagtighed og afvigelse på en transmitter. · overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde med tryk og temperatur måleudstyr. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: · de fysiske principper, der anvendes for de nævnte målinger. · sporbarhed for måleudstyr, herunder SI systemet. · beregninger i forbindelse med kalibrering
Fagkode
42872
Varighed
5 dage

Bemærk at antallet af ledige pladser på kurserne i øjeblikket ikke bliver ajourført, da vi er ved at skifte system.
På efteruddannelse.dk finder du det korrekte antal ledige pladser på det enkelte kursus.

Vi beklager ulejligheden og regner med at problemet er løst i løbet af september måned.