Procesanlæg, instrumentering niveau/flow

Deltageren kan montere, opsætte, parametrere, samt udføre kontrol og kalibrering på procesmåleudstyr, der anvendes til måling af niveau og flow i et procesanlæg. Deltageren kan: · redegøre og beskrive de principper, egenskaber og anvendelse af måleprincipper, der anvendes for måling af niveau og flow. · udføre elektrisk/mekanisk montage, opsætning/parametrering, kontrol og kalibrering af transmittere for måling af niveau og flow. · udvælge og anvende testudstyr ud fra krav til nøjagtighed og kan herunder vurdere måleresultaterne. · dokumentere test/kalibreringsresultater, udarbejde instrumenthistorik, udfylde målestedsblad samt beregne nøjagtighed og afvigelse på en transmitter. · overholde gældende sikkerhedsregler ved arbejde med niveau og flow måleudstyr. Deltageren kan i den forbindelse anvende sin opnåede viden om: · de fysiske principper, der anvendes for de nævnte målinger. · sporbarhed for måleudstyr, herunder SI systemet. · beregninger for måleudstyr, herunder SI systemet.
Fagkode
42874
Varighed
5 dage

Bemærk at antallet af ledige pladser på kurserne i øjeblikket ikke bliver ajourført, da vi er ved at skifte system.
På efteruddannelse.dk finder du det korrekte antal ledige pladser på det enkelte kursus.

Vi beklager ulejligheden og regner med at problemet er løst i løbet af september måned.