PLC anlæg, progr/idriftsætning HMI, kommunikation

Deltageren kan montere, programmere, idriftsætte og anvende et operatørpanel og dokumentere programmet, samt idriftsætte, programmere og anvende et mindre HMI/SCADA system, samt opbygge skærmbilleder, betjeningselementer og alarmhåndtering og foretage dataopsamling. Deltageren kan fejlfinde og fejlrette til modulniveau på PLC styrede anlæg samt montere, programmere og idriftsætte et industrielt bussystem, hvor der anvendes kommunikation mellem PLC’en og decentrale enheder.
Fagkode
44643
Varighed
5 dage